Upit alternativa, pronađeno natuknica: 27

hrvatski narodni preporod

hrvatski narodni preporod, naziv za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48. Niknuo ...

kvekeri

kvekeri (engl. quakers: drhtavci; naziv je u svezi s izričajem »drhtanje pred imenom Božjim« te pojavom ...

lord

lord [lɔ:d] (engl.: gospodin; gospodar < staroengl. hlāford: krušar, čuvar kruha), naslov koji označava ...

monetarizam

monetarizam (engl. monetarism), oblik suvremene liberalne ekon. politike, koja se teorijski, analitički ...

neofašizam

neofašizam (neo- + fašizam), politički pokret za obnovu fašizma nakon II. svjetskog rata, inspiriran ...

nova desnica

nova desnica, politički pokret unutar desnoga političko-ideološkoga spektra, nastao potkraj 1960-ih ...

plinski motor

plinski motor, četverotaktni Ottov ili Dieselov motor pogonjen stlačenim prirodnim plinom ili bioplinom ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

ravnoteža sila

ravnoteža sila (engl. balance of power), u politici, načelo prema kojemu između država (na određenom ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

|<  1 (2)  3