Upit alternativa, pronađeno natuknica: 27

alternativa

alternativa (prema latinskom alternus: naizmjeničan, nasuprotan). 1. Izbor, moguć ili nuždan, između ...

facultas alternativa

facultas alternativa [faku'lta:s alternati'va] (lat. facultas: sposobnost, mogućnost i novolat. alternativus: ...

alternativna obveza

alternativna obveza, pravna obveza (obligacija) prema kojoj dužnik duguje dvije ili više činidaba, ...

Buvač, Drago

Buvač, Drago, hrvatski novinar (Zagreb, 16. VII. 1938). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, ...

diferencijalni trošak

diferencijalni trošak, razlika ukupnih troškova između alternativa. Konceptom diferencijalnog troška ...

ekološki determinizam

ekološki determinizam, načelo prema kojem prirodni okoliš izravno određuje obilježja ljudske kulture. ...

Frank, Joachim

Frank (amer. izgovor [fræŋk], njemački [fraŋk]), Joachim, američki biofizičar njemačkog podrijetla (Siegen, ...

García Márquez, Gabriel

García Márquez [garsi'a ma'rkes], Gabriel, kolumbijski književnik i novinar (Aracataca, 6. III. 1927 ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

groteska

groteska (tal. grottesco: čudesan, prekomjeran, iskrivljen, prema grotta: špilja < vulgarnolat. crŭpta ...

(1)  2  3