Upit abisalna zona, pronađeno natuknica: 2

abisalna zona

abisalna zona (grč. ἄβυσσος: bezdan), dio oceana dublji od 2000 m i plići od 6000 m. Granica prema gornjoj ...

batijalno područje

batijalno područje (grč. βαϑύς: dubok), morski prostor od 200 do 2000 m dubine. Prostire se od ruba ...