Upit abbé, pronađeno natuknica: 14

abbé

abbé [abẹ'] (francuski < latinski abbas), u Francuskoj, naziv za upravitelja samostana i općenito titula ...

Abbe, Ernst

Abbe [a'bə], Ernst, njemački fizičar (Eisenach, 23. I. 1840 – Jena, 14. I. 1905). Njegov rad u optici ...

Prévost d’Exiles, Antoine François

Prévost d’Exiles [pʀevọ' dɛgzi'l], Antoine François (nadimak abbé Prévost), francuski romanopisac (Hesdin, ...

Rousselot, Jean-Pierre

Rousselot [ʀuslọ'], Jean-Pierre (ili abbé, tj. opat, Rousselot), francuski fonetičar (Saint-Cloud, 14. X. 1846 ...

Saint-Pierre, abbé de

Saint-Pierre [s63338pjε:'ʀ], abbé de (pravo ime Charles Irénée Castel), francuski filozof (Saint-Pierre-Église, ...

Sieyès, Emmanuel Joseph

Sieyès [sjejε's], Emmanuel Joseph (poznat kao abbé Sieyès), francuski političar, politički teoretičar ...

Vogler, Georg Joseph

Vogler [fo:'gləɹ], Georg Joseph (zvan Abbé Vogler), njemački glazbeni teoretičar, svirač i konstruktor ...

Awash

Awash [a'vaš], rijeka u istočnoj Etiopiji, duga je oko 1200 km. Izvire u Etiopskom gorju, utječe u jezero ...

Bremond, Henri

Bremond [bʀəm61533'], (abbé) Henri, opat, francuski književni kritičar i povjesničar (Aix-en-Provence, 31. VII. 1865 ...

Fragonard, Jean-Honoré

Fragonard [fʀagɔna:'ʀ], Jean-Honoré, francuski slikar i grafičar (Grasse, 4. IV. 1732 – Pariz, 22. VIII. 1806). ...

(1)  2