Upit Vijenac, pronađeno natuknica: 127

bager

bager (njem. Bagger, od baggern: jaružati < niz. baggeren: čistiti korito vodenog toka, jaružati) (jaružalo, ...

Balantič, France

Balantič, France, slovenski pjesnik (Kamnik, 29. XI. 1921 – Grahovo, 24. XI. 1943). Studirao slavistiku. ...

Baltrušaitis, Jurgis

Baltrušaitis [~šại'~], Jurgis, litavski pjesnik i diplomat (Paantvardžiai, 20. IV. 1873 – Pariz, 3. I. 1944). ...

Barye, Antoine Louis

Barye [baʀi'], Antoine Louis, francuski kipar (Pariz, 24. IX. 1796 – Pariz, 25. VI. 1875). Animalist, ...

Beerbohm, Max

Beerbohm [bịə'bəum], Max, engleski književnik i karikaturist (London, 24. VIII. 1872 – Rapallo, 20. V. 1956). ...

Biga, Vesna

Biga, Vesna, hrvatska književnica (Zagreb, 13. III. 1948). Diplomirala je 1972. psihologiju i fonetiku ...

Bošnjak, Branimir

Bošnjak, Branimir, hrvatski književni znanstvenik i pjesnik (Vrbica kraj Osijeka, 9. XI. 1943 – Zagreb, ...

Brunelleschi, Filippo

Brunelleschi [brunel:e'ski], Filippo, talijanski graditelj i kipar (Firenca, 1377 – Firenca, 16. IV. 1446). ...

Cesarić, Dobriša

Cesarić, Dobriša, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Požega, 10. I. 1902 – Zagreb, 18. XII. 1980). Studirao ...

corona

corona [koro:'na] (lat.: kruna, vijenac), novac →  kruna ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >