Upit Vijenac, pronađeno natuknica: 127

Vijenac

Vijenac, hrvatski kulturni dvotjednik, izlazi od 1993. u nakladi Matice hrvatske. Do kraja 1998. list ...

sonetni vijenac

sonetni vijenac (tal. corona dei sonetti), naziv za ciklus od petnaest soneta organiziranih tako da ...

Abant

Abant (grčki Ἄβας, Ábas, latinski Abas), u grčkoj mitologiji dvanaesti kralj Arga, sin Linkeja i danaide ...

Abrahams, Peter

Abrahams [ẹi'brə62672æmz], Peter, južnoafrički pisac (Vrededorp kraj Johannesburga, 19. III. 1919 – Rock ...

agon

agon (grč. ἀγών: borba, natjecanje). 1. U antičkoj Grčkoj, natjecanje na javnim svečanim priredbama. ...

Albrecht, Dragutin

Albrecht [a'lbreht], Dragutin (Carl), hrvatski litograf i tiskar, osnivač prvoga hrvatskog litografskog ...

Aleksid

Aleksid (grčki Ἄλεξις, Áleksis), grčki komediograf (Turij u Lukaniji, oko 375. pr. Kr. – Atena, oko ...

Anthologia Graeca

Anthologia Graeca [antolo'gi·a gre:'ka] (latinski: Grčka antologija), zbirka grčkih epigrama i kratkih ...

antologija

antologija (grč. ἀνϑολογία: branje cvijeća; izbor pjesama, izreka ili proznih tekstova, od grč. ἄνϑος: ...

Arnim, Bettina von

Arnim [a'~], Bettina von, njemačka književnica (Frankfurt na Majni, 4. IV. 1785 – Berlin, 20. I. 1859). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >