Upit Time, pronađeno natuknica: 1431

bakrotisak

bakrotisak, tiskarska tehnika dubokog tiska koja služi pretežito za otiskivanje ilustracija, revija, ...

Baldung, Hans

Baldung [ba'lduŋ], Hans (zvan Grien), njemački slikar, crtač i grafičar (Schwäbisch Gmünd, oko 1485 ...

Balthasar, Hans Urs von

Balthasar [ba'ltazar], Hans Urs von, švicarski katolički teolog (Luzern, 12. VIII. 1905 – Basel, 26. VI. 1988). ...

Baltičko more

Baltičko more, unutarnje more Atlantskog oceana između europske kontinentalne mase, poluotoka Jyllanda ...

baltoslavenski jezici

baltoslavenski jezici, zajednica baltičkih (istočnobaltičkih, zapadnobaltičkih) i slavenskih jezika, ...

Balzac, Honoré de

Balzac [balza'k], Honoré de, francuski književnik (Tours, 20. V. 1799 – Pariz, 18. VIII. 1850). Jedan ...

ban

ban (banus), najviši državni dužnosnik u Hrvatskoj i Slavoniji do 1921., srednjovjekovnoj Bosni i srednjovjekovnim ...

Banski stol

Banski stol (lat. tabula banalis), banski sud Hrvatske i Slavonije. Nastao je iz ustanove banskoga sudišta ...

bantuski jezici

bantuski jezici, najveća i najvažnija jezična zajednica u Africi južno od Sahare. U prošlosti su ti ...

Banville, John

Banville [bæ'nvil], John, irski pripovjedač i novinar (Wexford, 8. XII. 1945). Školovao se u rodnom ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|