Upit Time, pronađeno natuknica: 1432

anestetici

anestetici (grč. ἀναίσϑητος: neosjetljiv), sredstva koja uzrokuju neosjetljivost. Dijele se na opće ...

Anselmo Canterburyjski

Anselmo Canterburyjski, engleski teolog i filozof (Aosta, Italija, 1033/34 – Canterbury, 21. IV. 1109). ...

antidiuretski hormon

antidiuretski hormon (ADH, vazopresin), polipeptid koji nastaje u hipotalamusu, a pohranjuje se u stražnjem ...

antifraza

antifraza (grč. ἀντίφρασıς), figura koja ublažuje smisao riječi time što daje ime suprotno od onoga ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

antimetaboliti

antimetaboliti (anti- + metabolit), tvari koje djeluju kao inhibitori aktivnosti ključnih enzima u metaboličkim ...

antropogeneza

antropogeneza ili antropogenija (antropo- + -geneza ili -genija), dio antropologije koji istražuje evolucijski ...

apagogija

apagogija (grčki ἀπαγωγή: odvođenje), kod Aristotela, silogizam kojemu je gornja premisa sigurna, a ...

aplikacija

aplikacija (latinski applicatio: priljubljivanje, dodavanje). 1. Primjena (naprimjer zakona, metode, ...

apofonija

apofonija (apo- + -fonija), alterniranje morfema na temelju razlike u njihovu vokalizmu, odn. alterniranje ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|