Upit Space Shuttle, pronađeno natuknica: 16

Space Shuttle

Space Shuttle [spẹis šʌtl] (engl.: svemirski čunak), američki raketoplan namijenjen višekratnim orbitalnim ...

astronautika

astronautika (astro- + nautika), sinteza mnogobrojnih znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave ...

Challenger

Challenger [čæ'lin62721ə] (engl.: izazivač), britanska korveta i po njoj nazvana oceanografska ekspedicija ...

Discovery

Discovery [diskʌ'vəri] (engl.: otkriće), britanski trojarbolni bark s pomoćnim parostrojem, sagrađen ...

Dornberger, Walter Robert

Dornberger [dɔ'rnbεrgəɹ], Walter Robert, njemački inženjer (Giessen, 6. IX. 1895 – Ottersweier u Baden-Württembergu, ...

Enterprise

Enterprise [e'ntəɹpraiz], ime više glasovitih brodova i letjelica. Jedrenjak Enterprise pod zapovjedništvom ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

Međunarodna svemirska postaja

Međunarodna svemirska postaja (engleski International Space Station, akronim ISS), do danas najveća ...

NASA

NASA (akronim od engl. National Aeronautics and Space Administration), državna civilna uprava SAD-a ...

raketodrom

raketodrom (raketa + -drom), poligon za ispitivanje i lansiranje raketa, raketoplana, raketnih projektila ...

(1)  2