Upit Seti I., pronađeno natuknica: 5

Seti I.

Seti I., egipatski faraon iz XIX. dinastije (?, 1306. pr. Kr. – ?, 1279. pr. Kr.). Sin osnivača dinastije ...

Kuzmin, Mihail Aleksejevič

Kuzmin [kuz’m’i'n], Mihail Aleksejevič (Alekseevič), ruski književnik (Jaroslavlj, 18. X. 1872 – Lenjingrad, ...

leteći tanjuri

leteći tanjuri, popularni naziv za neidentificirane leteće objekte (NLO), naizgled neobjašnjive pojave ...

računalo

računalo, naprava za obavljanje računskih operacija; od druge polovice XX. stoljeća pod tim se pojmom ...

Sagan, Carl Edward

Sagan [sẹi'gən], Carl Edward, američki astronom, astrobiolog i popularizator znanosti (New York, 9. XI. 1934 ...