Upit San Marino, pronađeno natuknica: 18

San Marino

San Marino (Repubblica di San Marino), država na istočnim obroncima Apenina, sa svih strana okružena ...

Anderson, Carl David

Anderson [æ'ndəɹsən], Carl David, američki fizičar (New York, 3. IX. 1905 – San Marino, 11. I. 1991). ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

euro

euro (prema Europa), jedinstvena zajednička valuta Europske unije, uvedena u trećoj fazi ostvarivanja ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Hubble, Edwin Powell

Hubble [hʌbl], Edwin Powell, američki astronom (Marshfield, Missouri, 20. XI. 1889 – San Marino, California, ...

Huntington, Henry Edwards

Huntington [hʌ'ntiŋtən], Henry Edwards, američki poduzetnik (Oneonta, New York, 27. II. 1850 – San Marino, ...

ius commune

ius commune [ju:s kom:u:'ne] (lat.: opće pravo), pravo koje je vrijedilo u gotovo cijeloj Europi u srednjovjekovnom ...

Lopar

Lopar, naselje i luka na sjeverozapadnoj obali otoka Raba; 1247 st. (2011). Leži na obali uvala Lopar ...

(1)  2