Upit Romi, pronađeno natuknica: 28

Romi

Romi, pripadnici naroda indijskog podrijetla nastanjeni širom svijeta: na području Srednjega istoka, ...

Immanuel ben Solomon Romi

Immanuel ben Solomon Romi [ima'nuel ~] (Immanuel ben Šelomo, Imanuel Rimljanin, zvan Manoello Giudeo), ...

augustej

augustej (lat. augusteum), u rimsko doba, hram u čast diviniziranomu caru i mjesto za održavanje carskoga ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

dijaspora

dijaspora (grč. δıασπορά: rasipanje), raseljivanje pripadnika nekog naroda, etničke, vjerske ili etnokonfesijske ...

Dobrudža

Dobrudža, povijesna pokrajina između donjega toka Dunava, njegove delte i Crnoga mora. Obuhvaća 23 300 km2. ...

džizja

džizja ili džizija (tur. cizye < arap. ğizya: glavarina, danak), tribut, glavarina, porez koji je u ...

enklava

enklava (franc. enclave: opkoljeno dobro), dio tuđega državnog područja opkoljen u cijelosti državnim ...

(1)  2  3