Upit Rim, pronađeno natuknica: 1190

Balbo, Italo

Balbo [ba'~], Italo, talijanski političar i maršal (Quartesana kraj Ferrare, 5. VI. 1896 – Tobruk, Libija, ...

Balestrini, Nanni

Balestrini [~tri:'ni], Nanni, talijanski književnik (Milano, 2. VII. 1935 – Rim, 20. V. 2019). Kao član ...

Balić, Karlo

Balić, Karlo (Lovre), hrvatski filozof i teolog (Katuni kraj Omiša, 6. XII. 1899 – Rim, 15. IV. 1977). ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

Balla, Giacomo

Balla [ba'l:a], Giacomo, talijanski slikar (Torino, 18. VIII. 1871 – Rim, 1. III. 1958). Pohađao Akademiju ...

Ballantyne, Robert Michael

Ballantyne [bæ'ləntain], Robert Michael, škotski pisac (Edinburgh, 24. IV. 1825 – Rim, 8. II. 1894). ...

Barada, Miho

Barada, Miho, hrvatski povjesničar (Seget kraj Trogira, 16. III. 1889 – Zagreb, 9. VII. 1957). Studij ...

Baraković, Juraj

Baraković, Juraj, hrvatski pjesnik (Plemići kraj Zadra, 1548 – Rim, 1. VIII. 1628). Osnovnu naobrazbu ...

Barleti, Marin

Barleti, Marin, albanski novovjeki latinist humanist (Skadar, oko 1450 – ? Rim, oko 1512). Djelovao ...

Barocci, Dominik

Barocci [barɔ'č:i], Dominik (Domenico), talijanski operni tenor, dirigent i skladatelj (Rim, 1805 – ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|