Upit Realizam, pronađeno natuknica: 165

Foppa, Vincenzo

Foppa [fɔ'p:a], Vincenzo, talijanski slikar (Brescia, oko 1427 – Brescia, oko 1515). Radio u Milanu, ...

Fouquet, Jean

Fouquet (Foucquet) [fukε'], Jean (Jehan), francuski slikar i minijaturist (Tours, oko 1420 – Tours, ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Franju, Georges

Franju [fʀ8118žy'], Georges, francuski filmski redatelj (Fougères, 12. IV. 1912 – Fréjus, 5. XI. 1987). ...

Futabatei Shimei

Futabatei Shimei [~ šimei] (pravo ime Hasegawa Tatsunosuke), japanski pisac (Tokyo, 28. II. 1864 – Bengalski ...

Generalić, Ivan

Generalić, Ivan, hrvatski naivni slikar (Hlebine, 21. XII. 1914 – Koprivnica, 27. XI. 1992). Po zanimanju ...

Géricault, Théodore

Géricault [žeʀikọ'], Théodore, francuski slikar i grafičar (Rouen, 26. IX. 1791 – Pariz, 26. I. 1824). ...

Gerson, Jean de

Gerson [žεʀs61533'], Jean de (pravo ime J. Charlier), francuski teolog, propovjednik i skolastički filozof ...

Gogolj, Nikolaj Vasiljevič

Gogolj (Gogol’) [go'gəļ], Nikolaj Vasiljevič (Vasil’evič), ruski književnik ukrajinskog podrijetla (Soročinci, ...

Gray, Alasdair

Gray [grẹi], Alasdair, škotski književnik i slikar (Glasgow, 28. XII. 1934 – Glasgow, 29. XII. 2019). ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >