Upit Porječje, pronađeno natuknica: 485

Chindwin

Chindwin [ćindwin], rijeka u sjeverozapadnome Mjanmaru, glavni pritok Irrawaddyja; duga 840 km. Porječje ...

Chubut

Chubut [čuβu't], rijeka u južnoj Argentini; duga 850 km, porječje 133 000 km2. Izvire na istočnim obroncima ...

Churchill (zaljev Hudson)

Churchill [čə:'čil], rijeka u srednjoj Kanadi; duga 1609 km, porječje 281 300 km2. Odvirak jezera Churchill; ...

Churchill (rijeka)

Churchill [čə:'čil] (do 1965. Hamilton [hæ'miltən]), rijeka na poluotoku Labradoru, istočna Kanada; ...

Colorado (Stjenjak)

Colorado [kʌləræ'dou], rijeka u jugozapadnome dijelu SAD-a i u sjevernome Meksiku; duga je 2334 km (s ...

Columbia (rijeka)

Columbia [kəlʌ'mbiə], rijeka u Kanadi i SAD-u, duga je 1953 km (oko 780 km u Kanadi); porječje obuhvaća ...

Connecticut (rijeka)

Connecticut [kəne'tikət] (na jeziku Indijanaca Mohikanaca Quoncktacut: Duga rijeka), rijeka u sjeveroistočnome ...

Cooper Creek

Cooper Creek [ku:'pə kri:k] (prije Coopers Creek), rijeka u Australiji, duga 1113 km, porječje 296 000 km2. ...

Creuse

Creuse [kʀø:z], departman u središnjoj Francuskoj (Marche); 5565 km2, 123 584 st. (2009). Obuhvaća sjeverozapadni ...

Crna reka

Crna reka, rijeka u Sjevernoj Makedoniji, najveći desni pritok Vardara; duga 207 km, porječje obuhvaća ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|