Upit Ploština, pronađeno natuknica: 54

sedmerokut

sedmerokut (heptagon grč. ἑπτάγονον), višekut sa sedam stranica, sedam kutova i sedam vrhova. Ima 14 ...

sfera

sfera (grč. σφαῖρα: kugla; lopta). 1. U matematici, kuglina ploha, skup točaka u prostoru koje su jednako ...

sferni trokut

sferni trokut, trokut na sferi kojemu su stranice lukovi triju glavnih kružnica koje ne prolaze jednom ...

skalar (matematika)

skalar (prema lat. scalaris: ljestvični). U matematici, veličina određena brojčanim iznosom, npr. duljina ...

Stefan-Boltzmannov zakon

Stefan-Boltzmannov zakon [ste'fan bɔ'lcman~], fizikalni zakon prema kojemu je ukupna snaga zračenja ...

strofoida

strofoida (grč. στρόφος: uže, vrpca + -oid), algebarska ravninska krivulja trećega reda zadana kao geometrijsko ...

šesterokut

šesterokut (heksagon), višekut sa šest stranica, šest kutova i sa šest vrhova. Pravilni šesterokut ima ...

težište

težište. 1. U fizici, hvatište ukupne težine tijela koje se nalazi u konstantnome gravitacijskom polju; ...

toplinska provodnost

toplinska provodnost (znak λ), fizikalna veličina koja opisuje kako toplina prolazi kroz tvari. Ovisi ...

traktrisa

traktrisa (novolat. tractrix, prema klas. lat. tractorius: vučni), ravninska transcendentna krivulja ...

|<  1  2  3  4 (5)  6