Upit Ploština, pronađeno natuknica: 54

osmerokut

osmerokut (oktogon grč. ὀϰτάγονον), višekut s osam stranica, osam kutova i osam vrhova. Ima 20 dijagonala, ...

Pascalov puž

Pascalov puž [paska'l~] (nazvan po Étienneu Pascalu (1588–1651), ocu Blaisea Pascala), konhoida kružnice, ...

Pascalov zakon

Pascalov zakon [paska'l~] (po Blaiseu Pascalu), temeljni zakon hidrostatike, prema kojemu se tlak, nastao ...

peterokut

peterokut (pentagon), višekut s pet stranica, pet kutova i pet vrhova. Ima pet dijagonala, a zbroj unutarnjih ...

piramida

piramida (lat. pyramis, genitiv pyramidis < grč. πυραμίς, genitiv πυραμίδος). 1. Naziv za monumentalne ...

planimetrija

planimetrija (plani- + -metrija), područje geometrije koje se bavi proučavanjem geometrijskih likova ...

površinska napetost

površinska napetost (znak σ), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo površine tekućine zbog kojega ...

pravokutni trokut

pravokutni trokut, trokut u kojem je jedan od kutova pravi kut. Stranica nasuprot pravomu kutu je hipotenuza ...

prizma

prizma (kasnolat. prisma < grč. πρίσμα, od πρίειν: piliti, rezati). 1. Geometrijsko tijelo, poliedar ...

Roberval, Gilles Personne de

Roberval [ʀɔbɛʀva'l], Gilles Personne de, francuski matematičar i fizičar (Roberval, 8. VIII. 1602 – ...

|<  1  2  3 (4)  5  6