Upit Ploština, pronađeno natuknica: 54

kvadrat

kvadrat (lat. quadratum), pravilan četverokut, paralelogram omeđen s četiri jednake stranice, koje zatvaraju ...

lemniskata

lemniskata (lat. lemniscus < grč. λημνίσϰος: vunena vrpca), ravninska algebarska krivulja četvrtoga ...

limes (matematika)

limes (lat.: put, staza između dvaju polja; granica) (granična vrijednost), rezultat graničnoga procesa. Limes ...

Ludolfov broj

Ludolfov broj (znak π), omjer opsega i promjera kružnice. Najstariji podatak o iznosu toga broja sačuvan ...

magnetski tok

magnetski tok (znak Φ), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku indukciju kroz dvodimenzijsku plohu, ...

mjerenje

mjerenje, određivanje vrijednosti neke mjerne veličine tj. određivanje broja koji pokazuje koliko puta ...

modul elastičnosti

modul elastičnosti (Youngov modul) (znak E), fizikalna veličina koja opisuje koliko se izduljena elastična ...

numerička matematika

numerička matematika, grana matematike koja pronalazi i razvija (od teorije do praktične primjene) metode ...

Ohmov zakon

Ohmov zakon [o:'m~] (po Georgu Simonu Ohmu), fizikalni zakon prema kojem je jakost električne struje ...

oplošje

oplošje (znak O), ukupna ploština plohâ koje omeđuju neko tijelo. Npr. oplošje kugle polumjera r jednako ...

|<  1  2 (3)  4  5  6