Upit Ploština, pronađeno natuknica: 54

elipsa

elipsa (znanstv. lat. ellipsis, od grč. ἔλλεıψıς: nedostatak). 1. U matematici, algebarska ravninska ...

Gaussov zakon električnoga polja

Gaussov zakon električnoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu ...

Gaussov zakon magnetskoga polja

Gaussov zakon magnetskoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su ...

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzionalni dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

Guldin, Paul

Guldin [gu'ldi:n], Paul (krsno ime Habakuk), švicarski matematičar, isusovac (St. Galen, 12. VI. 1577 ...

hamiltonijanski sustav

hamiltonijanski sustav (po Williamu Rowanu Hamiltonu), dinamički sustav za koji se jednadžbe gibanja ...

Hipokrat s Hija

Hipokrat s Hija (grčki Ἱπποϰράτης, Hippokrátēs), grčki matematičar, djelovao oko 450. pr. Kr. Po filozofskoj ...

integrator

integrator (prema lat. integrare: uspostaviti, obnoviti), mehanički instrument za rješavanje diferencijalnih ...

korak

korak, stara mjerna jedinica duljine, vrlo različitih vrijednosti, najčešće 0,7 do 0,8 m; oslanjao se ...

krug

krug, dio ravnine omeđen kružnicom uključujući i kružnicu. Promjer dijeli krug na dva jednaka polukruga. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6