Upit Osijek, pronađeno natuknica: 283

Firinger, Kamilo

Firinger, Kamilo, hrvatski arhivist i športski djelatnik (Daruvar, 20. II. 1893 – Osijek, 21. III. 1984). ...

fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

Florschütz, Josip

Florschütz [flo'ršic], Josip, hrvatski jezikoslovac i glazbenik (Osijek, 8. III. 1864 – Zagreb, 22. IX. 1916). ...

Frangeš-Mihanović, Robert

Frangeš-Mihanović, Robert, hrvatski kipar (Srijemska Mitrovica, 2. X. 1872 – Zagreb, 12. I. 1940). Završio ...

Frank, Josip

Frank, Josip, hrvatski političar (Osijek, 16. IV. 1844 – Zagreb, 17. XII. 1911). Studij prava s doktoratom ...

Frank, Stanko

Frank, Stanko, hrvatski pravnik (Osijek, 30. IV. 1883 – Zagreb, 11. XI. 1953). Doktorirao na Pravnom ...

Franković, Dragutin

Franković, Dragutin, hrvatski pedagog (Osijek, 3. VII. 1913 – Beograd, 12. II. 2002). Diplomirao 1939. ...

Gardaš, Anto

Gardaš, Anto, hrvatski književnik (Agići kraj Dervente, BiH, 21. V. 1938 – Osijek, 10. VI. 2004). Diplomirao ...

Gašparović, Franjo

Gašparović, Franjo, hrvatski ekonomist (Osijek, 16. X. 1915). Ekonomsko-komercijalnu visoku školu završio ...

Gavrilović, Aleksandar

Gavrilović, Aleksandar, hrvatski glumac i redatelj (Pančevo, 15. VIII. 1880 – Osijek, 22. VII. 1944). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|