Upit Nizozemska, pronađeno natuknica: 211

katran

katran (tur. < arap. qaṭrān), gust, tekući ili polučvrsti, crni do smeđi proizvod suhe destilacije prirodnih ...

Kazahstan

Kazahstan (kazaški Qazaqstan; Qazaqstan Respublikasy/Ќaзaќстaн Респyбликaсьı), država u srednjoj Aziji, ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

kolonijalizam

kolonijalizam, smjer u vanjskoj politici onih država koje nastoje politički i gospodarski podrediti ...

kolonije

kolonije (lat. colonia: naseobina), države, zemlje ili teritoriji u gospodarskoj i političkoj ovisnosti ...

Kostarika

Kostarika (República de Costa Rica), država u Srednjoj Americi, između Nikaragve na sjeveru (duljina ...

Kristel, Sylvia

Kristel [kri'stəl], Sylvia, nizozemska filmska glumica (Utrecht, 28. IX. 1952 – Amsterdam, 18. X. 2012). ...

kršćanska demokracija

kršćanska demokracija, političko naučavanje o ustroju demokratske države na kršćanskim načelima i vrijednostima ...

Kuiper, Gerard Peter

Kuiper [kại'pəɹ], Gerard Peter (izvorno Gerrit Pieter), američki astronom nizozemskog podrijetla (Harenkarspel, ...

land art

land art [lænd α:t] (engleski), smjer u likovnoj umjetnosti koji se javio na polovici 1960-ih u raznim ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|