Upit Narodna umjetnost, pronađeno natuknica: 52

Armenci

Armenci, narod nastanjen pretežito u Armeniji (oko 3 milijuna pripadnika, 97,9% stanovništva), Gruziji ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Belgija

Belgija (Kraljevina Belgija; francuski Belgique/Royaume de Belgique, nizozemski België/Koninkrijk België, ...

Bošković-Stulli, Maja

Bošković-Stulli, Maja, hrvatska istraživačica usmene književnosti (Osijek, 9. XI. 1922 – Zagreb, 14. VIII. 2012). ...

Bugari

Bugari, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Bugarskoj, gdje čini 84,8% stanovništva (oko ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

enigmatika

enigmatika (grč. αἰνıγματıϰός: zagonetan), zagonetaštvo, umjetnost sastavljanja (stvaranja) zagonetaka ...

|<  1 (2)  3  4  5  6