Upit Marija Terezija, pronađeno natuknica: 46

Subotica

Subotica (madžarski Szabadka), grad u sjevernom dijelu bačke lesne zaravni, nedaleko od srpsko-madžarske ...

urbar

urbar (njem. Urbar, od starovisokonjem. urbar, urbor: prihod, prinos), zbirka propisa prema kojoj su ...

Vilhar, Bogumila

Vilhar, Bogumila, hrvatska glumica (Karlovac, 23. IX. 1882 – Zagreb, 10. XII. 1962). Glumu učila u Zagrebu ...

Vojković

Vojković (Woykffy, Vojkffy, Woykowych), hrvatska plemićka obitelj. Odvjetak plemićke obitelji Maretić. ...

županija

županija (župa), teritorijalna i upravna jedinica. O podrijetlu riječi župa (poslije županija) postoje ...

Marquina, Eduardo

Marquina [marki'na], Eduardo, španjolski književnik (Barcelona, 21. I. 1879 – New York, 21. XI. 1946). ...

|<  1  2  3  4 (5)