Upit Madžarska, pronađeno natuknica: 208

Dobrović, Petar

Dobrović, Petar, srpski slikar (Pečuh, Madžarska, 14. I. 1890 – Beograd, 27. I. 1942). Slikarstvo studirao ...

Dobrovský, Josef

Dobrovský [do'brovski:], Josef, češki filolog (Gyarmaty kod Győra, Madžarska, 17. VIII. 1753 – Brno, ...

Donji Kraljevec

Donji Kraljevec (madž. Murakiraly), naselje i općinsko središte u Međimurju, 19 km jugoistočno od Čakovca; ...

Dunav

Dunav, po duljini druga rijeka u Europi (iza Volge); duga 2857 km (u Hrvatskoj 188 km). Protječe kroz ...

Eger (Madžarska)

Eger [ε'gεr] (stari hrvatski naziv Jegar, njemački Erlau), grad i upravno središte županije Heves, u ...

Eisenmann, Louis

Eisenmann [ajzenma'n], Louis, francuski povjesničar (Haguenau, 31. VII. 1869 – Pariz, 14. V. 1937). ...

Eötvös, József, barun od Vásárosneménya

Eötvös [œ'tvœš], József, barun od Vásárosneménya, madžarski političar i književnik (Budim, 3. IX. 1813 ...

Esterházy, Péter

Esterházy [ε'stεrha:zi], Péter, madžarski pisac (Budimpešta, 14. IV. 1950 – Budimpešta, 14. VII. 2016). ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|