Upit Madžarska, pronađeno natuknica: 208

Vlašić, Franjo

Vlašić, Franjo, hrvatski ban (Dombovár, Madžarska, 24. IV. 1766 – Zagreb, 16. V. 1840). U vojnu službu ...

Vojvodina

Vojvodina, autonomna pokrajina u sastavu Srbije; obuhvaća 21 614 km2 ili 27,9% teritorija Srbije. Glavni ...

Vujičić, Stojan

Vujičić, Stojan, srpski i madžarski književnik i prevoditelj (Pomáz, Madžarska, 15. V. 1933 – Rim, 11. II. 2002). ...

Vujić, Joakim

Vujić, Joakim, srpski književnik i kazališni djelatnik (Baja, Madžarska, 9. IX. 1772 – Beograd, 8. XI. 1847). ...

Vukovar

Vukovar, grad, pristanište na Dunavu i sjedište Vukovarsko-srijemske županije, Srijem; 26 716 st. (2011). ...

Wiesenthal, Grete

Wiesenthal [vi:'zənta:l], Grete, austrijska balerina, koreografkinja i pedagoginja (Beč, 9. XII. 1885 ...

Zaprešić

Zaprešić, grad 17 km zapadno od Zagreba; 19 574 st. (2011). Leži na 130 m apsolutne visine, nedaleko ...

Živić, Matija

Živić, Matija, hrvatski filozofski i teološki pisac (Tovarnik, druga polovica XVIII. st. – Pečuh, Madžarska, ...

|<  < (21)