Upit Madžarska, pronađeno natuknica: 208

Karagić, Antun

Karagić, Antun, hrvatski pisac i kazališni djelatnik (Gara kraj Baje, Madžarska, 2. VI. 1913 – Pečuh, ...

Karagić, Mijo

Karagić, Mijo, hrvatski književnik i publicist (Gara kraj Baje, Madžarska, 14. V. 1945). Studij slavistike ...

Katona, István

Katona [kα'tɔnα], István (Stjepan), madžarski povjesničar (Boľkovce, Slovačka, 13. XII. 1732 – Kalocsa, ...

Kesić, Nikola

Kesić, Nikola, katolički propovjednik (Budim, 1709 – Tetin kraj Budima, 1739). Franjevac. Stekao filozofsku ...

Keszthely

Keszthely [kε'sthεj], grad na zapadnoj obali Balatona (županija Zala), Madžarska; 19 910 st. (2016). ...

kladionica

kladionica. 1. Prostorija ili zgrada u kojoj se odvija postupak klađenja. 2. Organizacija samoga klađenja. ...

Kneževo

Kneževo (madžarski Föherczeglak), selo u Baranji, 9 km sjeveroistočno od Beloga Manastira; 803 st. (2011). ...

Komló

Komló [kɔ'mlo:], grad na sjevernim padinama Mecseka, 20 km sjeveroistočno od Pečuha, južna Madžarska ...

konoplja

konoplja (Cannabis sativa), jednogodišnja, do 3 m visoka zeljasta biljka iz por. konoplja (Cannabaceae), ...

Kórógyi

Kórógyi [ko:'ro:61544i] (Korogi, Korođski), plemićka obitelj. Od XV. st. nazivaju se i knezovima od Castella ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >