Upit Madžarska, pronađeno natuknica: 208

Bačka

Bačka (madžarski Bácska), područje između Dunava na zapadu i jugu i Tise na istoku, uglavnom u sjeverozapadnom ...

Baja

Baja [bα'jα], grad i pristanište na lijevoj obali Dunava, južna Madžarska (županija Bács-Kiskun); 35 411 st. ...

Balassi, Bálint

Balassi (Balassa) [bα'lαš:i; bα'lαš:α], Bálint, madžarski pjesnik (Zólyom/Zvolen, Slovačka, 20. X. 1554 ...

Balaton

Balaton (madžarski [bα'lαton]) (hrvatski naziv Blatno jezero), najveće jezero srednje Europe, u jugoistočnome ...

Balatonfüred

Balatonfüred [bα'lαtɔnfyrεd], grad, luka, lječilište (toplice) i kupalište na sjevernoj obali Balatona ...

Balázsovits, Lájos

Balázsovits [bα'la:žɔvič], Lájos, madžarski kazališni i filmski glumac (Nagykanizsa, 4. XII. 1946). ...

Banner, János

Banner [bα'n:εr], János, madžarski arheolog (Székudvar/Socodor, Rumunjska, 6. III. 1888 – Budimpešta, ...

Baranyai, Aladár

Baranyai [ba'rańaj], Aladár, hrvatski arhitekt (Szászvár, Madžarska, 11. XII. 1879 – Zagreb, 5. I. 1936). ...

Baranja

Baranja, zemljopisna i povijesna regija podijeljena između Madžarske (sjeverni dio) i Hrvatske (južni ...

Barić, Ernest

Barić, Ernest, hrvatski jezikoslovac (Martinci, madžarski Felsőszentmárton, Madžarska, 6. X. 1945). ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|