Upit Madžarska, pronađeno natuknica: 208

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

Ajka

Ajka [α'jkα], grad u jugozapadnom području Bakonjske šume, zapadna Madžarska (županija Veszprém); 28 184 st. ...

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

aneksija Bosne i Hercegovine

aneksija Bosne i Hercegovine. Provodeći politiku širenja na Balkan, Austro-Ugarska je 7. X. 1908. proglasila ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

Antunović, Ivan

Antunović, Ivan, hrvatski biskup, pisac i preporoditelj (Kunbaja kraj Bácsalmása, Madžarska, 19. VI. 1815 ...

Apáczai Csere, János

Apáczai Csere [α'pa:cαi čε'rε], János, madžarski enciklopedist (Apáca, danas Apata, 10. VI. 1625 – Klausenburg, ...

Arnold, Gjuro

Arnold, Gjuro, hrvatski dirigent, skladatelj i glazbeni pisac (Taksony, Madžarska, 5. VI. 1781 – Subotica, ...

Austrija

Austrija (Österreich; Republika Austrija/Republik Österreich), država u srednjoj Europi. Na sjeveru ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|