Upit Lika, pronađeno natuknica: 295

Bunjevci

Bunjevci, hrvatska etnička skupina, podijeljena u tri ogranka: 1) podunavski Bunjevci (Bačka, južna ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

Cavalieri, Bonaventura

Cavalieri [kavaliε:'ri], Bonaventura, talijanski matematičar i astronom (Milano, 1598 – Bologna, 30. XI. 1647). ...

Cezar, Gaj Julije

Cezar, Gaj Julije (latinski Gaius Iulius Caesar [g:a'i·us ju:'li·us kại'sar]), rimski vojskovođa, državnik ...

Chaplin, Charlie

Chaplin [čæ'plin], Charlie, američki filmski glumac, redatelj i scenarist britanskoga podrijetla (London, ...

Chaucer, Geoffrey

Chaucer [čɔ:'sə], Geoffrey, engleski književnik (London, oko 1342 – London, 25. X. 1400). Iz obitelji ...

Cid, Cantar de mio

Cid, Cantar de mio [kanta'r δẹ miọ ϑiδ] (Pjesan o Cidu), najstariji i najveći epski spjev kastiljske ...

Colonna, Vittoria

Colonna [kolo'n:a], Vittoria, talijanska pjesnikinja (Marino kraj Rima, oko 1490. ili 1492 – Rim, 25. II. 1547). ...

conte dévot

conte dévot [k61533:t devọ'] (franc.: pobožna priča), francuski pripovjedni žanr u stihu ili prozi popularan ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|