Upit Latvija, pronađeno natuknica: 16

Latvija

Latvija (Latvijas Republika; također Letonija), država u sjeveroistočnoj Europi, na obali Baltičkoga ...

Blumbergs, Ilmārs

Blumbergs [blu'mberks], Ilmārs, latvijski slikar i scenograf (Riga, 6. IX. 1943 – ? Latvija, 11. II. 2016). ...

Dvina, Zapadna

Dvina, Zapadna (ruski Zapadnaja Dvina/Зaпaднaя Двинa [za'pədnəjə dv’ina']; latvijski Daugava [dạu'gava]), ...

Dyggve, Ejnar

Dyggve [dy'gvə], Ejnar, danski arhitekt i arheolog (Liepāja, Latvija, 17. X. 1887 – Kopenhagen, 6. VIII. 1961). ...

Estonija

Estonija (Eesti; Republika Estonija/Eesti Vabarii), država u sjeveroistočnoj Europi, na obali Baltičkog ...

euro

euro (prema Europa), jedinstvena zajednička valuta Europske unije, uvedena u trećoj fazi ostvarivanja ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Latvijci

Latvijci ili Letonci, narod u sjeveroistočnoj Europi; oko 1 600 000 pripadnika, od čega oko 1 350 000 ...

(1)  2