Upit Kazanj, pronađeno natuknica: 24

Koteljnikov, Vladimir Aleksandrovič

Koteljnikov (Kotel’nikov) [kat’e'l’n’ikəf], Vladimir Aleksandrovič, ruski elektroničar i radioastronom ...

kremlj

kremlj (rus. кpемль: gradska tvrđava), utvrđeni dio starih ruskih gradova (Smolensk, Kazanj, Tula, Rostov). ...

Kruszewski, Mikołaj

Kruszewski [kruše'fsk’i], Mikołaj (rus. Nikolaj Vjačeslavovič Kruševski/j/), poljski i ruski jezikoslovac ...

Lobačevski, Nikolaj Ivanovič

Lobačevski (Lobačevskij) [ləbač’e'fsk’ij], Nikolaj Ivanovič, ruski matematičar (Nižni Novgorod, 1. XII. 1792 ...

Lurija, Aleksandr Romanovič

Lurija [lu'r’ija], Aleksandr Romanovič, ruski psiholog i neuropsiholog (Kazanj, 16. VII. 1902 – Moskva, ...

rijeke

rijeke, najveći prirodni vodotoci. Obuhvaćaju samo neznatni dio (oko 0,0002%) ukupne vodene mase na ...

Rusija

Rusija (Rossija, ruski Россия; Ruska Federacija/Rossijskaja Federacija, ruski Российская Федерация), ...

Šaljapin, Fjodor Ivanovič

Šaljapin [šal’a'p’in], Fjodor (Fëdor) Ivanovič, ruski pjevač, bas (Kazanj, 13. II. 1873 – Pariz, 12. IV. 1938). ...

Švarc, Jevgenij Ljvovič

Švarc, Jevgenij Ljvovič (Evgenij L’vovič), ruski dramatičar (Kazanj, 21. X. 1896 – Lenjingrad, danas ...

Tatari

Tatari, narod turkijskoga podrijetla u istočnoj Europi i Aziji; oko 6,7 milijuna pripadnika. Od toga ...

|<  1 (2)  3