Upit Kaštel Štafilić, pronađeno natuknica: 4

Kaštel Štafilić

Kaštel Štafilić (prije i Štafilić), grad u Kaštelima, Dalmacija; 2965 st. (2011). Kaštel (kula, renesansna ...

Kaštela

Kaštela, primorski kraj uz Kaštelanski zaljev, podno Opora (647 m) i Kozjaka (780 m). Pruža se u duljini ...

Melada, Pavao

Melada, Pavao, hrvatski teolog (Kaštel Štafilić, 15. V. 1916 – Omiš, 26. XI. 2003). U franjevački red ...

Stafilić

Stafilić (Stafileo, Staphileus), hrvatska građanska obitelj iz Trogira. Prema obiteljskoj tradiciji ...