Upit Izrael, pronađeno natuknica: 116

Glanville, Ranulf de

Glanville (Glanvill) [glæ'nvil], Ranulf de, engleski pravnik, političar i vojskovođa (Stratford St. ...

Golanska visoravan

Golanska visoravan (arap. Al-Ğawlān), kraj u jugozapadnoj Siriji; od 1967. veći dio je pod okupacijom ...

Goldmann, Nahum

Goldmann [go'ldman], Nahum, izraelsko-židovski političar i pisac (Wiszniew, 10. VII. 1894 – Bad Reichenhall, ...

Habaš, Džordž

Habaš, Džordž (arapski Ǧūrǧ Ḥabaš [ḥa'baš]), palestinski političar (Lod, danas Izrael, 2. VIII. 1926 ...

Hagana

Hagana (hebr. hagana: obrana, zaštita), tajna paravojna židovska organizacija u Palestini koja je osnovana ...

Haifa

Haifa [hai'fa] (Hefa), grad, luka i središte istoimenog okruga, sjeverni Izrael; 272 200 st., šire gradsko ...

Haubenstock-Ramati, Roman

Haubenstock-Ramati [hạu'bənštɔk rama:'ti], Roman, austrijski skladatelj poljskoga podrijetla (Krakov, ...

hebrejski jezik

hebrejski jezik (hebrejski lešon ‘ibrit, sefah ‘ibrit), semitski jezik sjeverozapadne skupine (zajedno ...

Hershko, Avram

Hershko [he'rško], Avram, izraelski biokemičar madžarskoga podrijetla (Karcag, Madžarska, 31. XII. 1937). ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >