Upit Izrael, pronađeno natuknica: 116

Ashqelon

Ashqelon [aškεlɔ'n], grad i luka na obali Sredozemnog mora, južni Izrael; 111 900 st. (2009). Osnovan ...

astronautika

astronautika (astro- + nautika), sinteza mnogobrojnih znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave ...

Aškenazi

Aškenazi ili Eškenazi, jedna od dviju glavnih skupina Židova prema geografskom podrijetlu i kulturnoj ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

Barenboim, Daniel

Barenboim [barenbo·i'm], Daniel, izraelski pijanist i dirigent (Buenos Aires, 15. XI. 1942). Kao pijanist ...

Bauman, Zygmunt

Bauman (engl. izgovor [bạu'mən], poljski [bạu'man]), Zygmunt, britanski i poljski sociolog i filozof ...

Ben Gurion, David

Ben Gurion [ben guʀjo'n], David (pravo ime David Grün), izraelski političar i državnik (Płońsk kraj ...

Betlehem

Betlehem (aramejski bait lahm, hebrejski bēt leḥem: kuća kruha; akadski Bīt-ilu-Laham: kuća boga Lahama) ...

Bliski istok

Bliski istok, političko-geografski naziv za područje sjeveroistočne Afrike i jugozapadne Azije. Identičan ...

Brod, Max

Brod [bro:t], Max, austrijski književnik (Prag, 27. V. 1884 – Tel Aviv, 20. XII. 1968). Kao prijatelj, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >