Upit Elementi, pronađeno natuknica: 669

transformacija pravokutnih koordinata

transformacija pravokutnih koordinata, paralelni pomak osi sustava ili vrtnja osi, pri čem stare koordinate ...

transkripcija

transkripcija (lat. transcriptio: prepisivanje; prenošenje). 1. U lingvistici, postupak zamjene znakova ...

transpozoni

transpozoni (engl. transposon, od transposable: premjestiv, premetljiv + [oper]on), pokretni genetički ...

tranzistor

tranzistor (engl. transistor, od trans[fer] [res]istor: prijenosni otpornik), aktivni poluvodički element ...

trasa

trasa (franc. trace: trag), os nekoga razmjerno dugačkog objekta (npr. prometnice) utvrđena i ucrtana ...

tribologija

tribologija (grč. τρίβειν: trljati + -logija), znanstv. disciplina koja proučava zbivanja na površinama ...

trigonometrija

trigonometrija (grč. τρίγωνoς: trokutni + -metrija), dio geometrije u kojem se proučava zavisnost između ...

trijada

trijada (grč. τριάς, genitiv τριάδος: trojstvo). 1. Skupina sastavljena od triju elemenata; trojstvo. 2. ...

Tristan i Izolda

Tristan i Izolda (francuski Tristan, Tristram; Iseut, Iseult, Yseult), uobičajeni naziv (i imena protagonista) ...

Trogir

Trogir, grad i luka u Dalmaciji, na obali Kaštelanskoga zaljeva, 28 km zapadno od Splita; 10 818 st. ...

|<  < (61)  62  63  64  65  66  67