Upit Elementi, pronađeno natuknica: 660

Alpamiš

Alpamiš, pučki junački ep, zajednički Uzbecima, Kazasima, Karakalpacima, Baškircima, Tatarima i drugim ...

Althusser, Louis

Althusser [altysε:'ʀ], Louis, francuski filozof i sociolog (Birmandreis, Alžir, 16. X. 1918 – La Verrière, ...

Amboise

Amboise [8118bwa:'z], grad u departmanu Indre-et-Loire, zapadna Francuska; 13 063 st. (2009). Leži na utoku ...

Amis, Martin

Amis [ẹi'mis], Martin, engleski književnik (Oxford, 25. VIII. 1949). Sin K. Amisa. Studirao na Sveučilištu ...

ampir

ampir (franc. empire [8118pi:'ʀ]: carstvo), stil kasnoga klasicizma u Francuskoj, nastao u doba Napoleona I. ...

anabolizam

anabolizam (ana- + [meta]bolizam) ili biosinteza, proces kojim u živom organizmu složene biološke molekule ...

Anglikanska crkva

Anglikanska crkva, savez crkava koji obuhvaća današnju državnu Englesku crkvu (Church of England) s ...

a priori

a priori [~ ~o:'ri:] (lat.: od prijašnjega, otprije). 1. U aristotelovsko-skolastičkoj filozofiji oznaka ...

apstrakcija

apstrakcija (srednjovjekovni latinski abstractio: izdvajanje, izvlačenje). 1. U filozofiji, misaoni ...

apstraktni film

apstraktni film (također i nefigurativni film, neprikazivački film), uobičajeni, iz likovne terminologije ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|