Upit Elementi, pronađeno natuknica: 660

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

aeroprofil

aeroprofil (aero- + profil), presjek uzgonskog aerotijela u ravnini usporednoj s ravninom simetrije ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

aksiomatika

aksiomatika (grčki ἀξıωματıϰός: koji se odnosi na aksiom), nauk o postuliranju i izvođenju koji polazi ...

aksiomatska teorija skupova

aksiomatska teorija skupova, teorija skupova zasnovana na sustavu aksioma. Otkriće fundamentalnih paradoksa ...

aktinoidi

aktinoidi (aktino- + -id) (aktinidi, uranoidi), skupina od 14 radioaktivnih kemijskih elemenata koji ...

Albertini, Đuro Marija

Albertini, Đuro Marija (Giorgio Maria), hrvatski filozofsko-teološki pisac (Poreč, 20. II. 1732 – Poreč, ...

algebarska algebra

algebarska algebra, svaka algebra A nad poljem F kojoj se svi elementi a pojavljuju kao algebarski. ...

alkalijski metali

alkalijski metali, kemijski elementi 1. skupine periodnog sustava s najjače izraženim metalnim svojstvima ...

alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|