Upit Elementi, pronađeno natuknica: 660

Doroszewski, Witold Jan

Doroszewski [doroše'fsk’i], Witold Jan, poljski slavist (Moskva, 1. V. 1899 – Varšava, 26. I. 1976). ...

društvena struktura

društvena struktura, svaki relativno trajni međuodnos između dijelova društva. Sastoji se od mreže ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Ebbinghaus, Hermann

Ebbinghaus [ε'biŋ~], Hermann, njemački psiholog (Barmen, 24. I. 1850 – Halle/Saale, 26. II. 1909). Jedan ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

egoizam

egoizam (prema latinskom ego: ja), u filozofiji, podvrgavanje svih istina i vrijednosti vlastitu sudu ...

Eigtved, Nicolai

Eigtved [ại'ktveδ], Nicolai, danski graditelj (Egtved, 22. VI. 1701 – Kopenhagen, 7. VI. 1754). Školovao ...

ekspresionizam

ekspresionizam (franc. expressionnisme, prema expression: izraz; izražaj), umjetnički i književni smjer ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|