Upit Elementi, pronađeno natuknica: 660

Dežman, Ivan

Dežman, Ivan, hrvatski liječnik, leksikograf i književnik (Rijeka, 6. V. 1841 – Zagreb, 24. X. 1873). ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

dimnjak

dimnjak, uspravni kanal od negoriva materijala koji služi za odvođenje produkata gorenja (dim, plinovi ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

Diplomatički zbornik istarski

Diplomatički zbornik istarski (Codice Diplomatico Istriano, akronim CDI), zbirka isprava vezanih za ...

diskretan

diskretan (franc. discret: razlučan < srednjovj. lat. discretus: odvojen, različit). 1. Koji se razlikuje ...

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

Donadini, Ulderiko

Donadini, Ulderiko, hrvatski književnik (Plaški, 8. IV. 1894 – Zagreb, 10. V. 1923). U Zagrebu završio ...

Donner, Georg Raphael

Donner [dɔ'nəɹ], Georg Raphael, austrijski kipar (Esslingen, danas Beč, 25. IV. 1693 – Beč, 15. II. 1741). ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|