Upit Elementi, pronađeno natuknica: 669

Dalton, John

Dalton [dɔ:'ltən], John, engleski prirodoslovac, kemičar i fizičar (Eaglesfield, 6. IX. 1766 – Manchester, ...

daljinsko upravljanje

daljinsko upravljanje, vođenje objekta upravljanja na daljinu, gdje udaljenost između upravljačkoga ...

darmštatij

darmštatij (darmstadtij), kemijski simbol Ds, umjetni radioaktivni kemijski element atomskoga broja ...

Davy, Humphry

Davy [dẹi'vi], Humphry, engleski kemičar i izumitelj (Penzance, Cornwall, 17. XII. 1778 – Ženeva, 29. V. 1829). ...

Dede Korkut

Dede Korkut (turski također Korkut Ata, azerbajdžanski Dədə Qorqud), nacionalni spjev oguskih Turaka. ...

Dekalog

Dekalog (grč. δέϰα: deset i λόγος: riječ), deset zapovijedi koje je, prema Bibliji, Bog objavio Mojsiju ...

Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (franc. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ...

dekoracija

dekoracija (franc. décoration, njem. Dekoration < lat. decoratio: ures, ukras). 1. Ukrašivanje, uresivanje; ...

De Morgan, Augustus

De Morgan [də mɔ:'gən], Augustus, britanski matematičar i logičar (Madura, Indija, 27. VI. 1806 – London, ...

Densusianu, Ovid

Densusianu [densuša'nu], Ovid, rumunjski jezikoslovac i folklorist, književni povjesničar i pjesnik ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|