Upit Cézanne Paul, pronađeno natuknica: 6

Cézanne, Paul

Cézanne [seza'n], Paul, francuski slikar (Aix-en-Provence, 19. I. 1839 – Aix-en-Provence, 22. X. 1906). ...

avangarda

avangarda (franc. avant-garde: prethodnica), pojam vojne terminologije, rabi se kao metafora i u drugim ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Gauguin, Paul

Gauguin [gog63338'], Paul, francuski slikar i grafičar (Pariz, 7. VI. 1848 – Atuana, Hiva Oa, Markižansko ...

National Gallery

National Gallery [næ'šənəl gæ'ləri] (Nacionalna galerija), umjetnički muzej u Londonu, u kojem se nalazi ...

Stieglitz, Alfred

Stieglitz [sti:'glic], Alfred, američki fotograf, galerist i izdavač (Hoboken, New Jersey, 1. I. 1864 ...