Upit Bukovica, pronađeno natuknica: 16

Bukovica

Bukovica, kraj u sjevernoj Dalmaciji; oko 820 km2. Prostire se između Velebita i rijeke Zrmanje na sjeveru, Novigradskog ...

Nova Bukovica

Nova Bukovica, selo i općinsko središte 7 km jugoistočno od Slatine; 806 st. (2011). Leži na 149 m apsolutne ...

Špišić Bukovica

Špišić Bukovica (prije Donja Bukovica), naselje i općinsko središte 8 km sjeverozapadno od Virovitice; ...

Baltić, Jako

Baltić, Jako, hrvatski ljetopisac (Bukovica kraj Travnika, 30. III. 1813 – Ovčarevo kraj Travnika, 5. I. 1887). ...

Čače, Slobodan

Čače, Slobodan, hrvatski povjesničar i arheolog (Šibenik, 19. IV. 1946 – 11. III. 2020). Diplomirao ...

Čuić, Stjepan

Čuić, Stjepan, hrvatski književnik (Bukovica kraj Duvna, BiH, 1. IV. 1945). Na Filozofskom fakultetu ...

Dobrenić, Slavko

Dobrenić, Slavko, hrvatski ekonomist (Nova Bukovica kraj Slatine, 14. XI. 1925 – Zagreb, 12. V. 1984). ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Lendava (rijeka)

Lendava, rijeka, desni pritok Drave; duga je 38,5 km, porječje obuhvaća 250,3 km2. Izvire na sjeveroist. ...

molasa

molasa (franc. mol/l/asse), paraličke taložine (dijelom morske, a dijelom kontinentalne ili u deltama). ...

(1)  2