Upit British Museum, pronađeno natuknica: 16

British Museum

British Museum [bri'tiš mjuzi'əm] (Britanski muzej), složena muzejska ustanova u Londonu. Osnovan 1753. ...

Bezold, Carl Christian Ernst

Bezold [be:'colt], Carl Christian Ernst, njemački asiriolog (Donauwörth, 18. V. 1859 – Heidelberg, 21. XI. 1922). ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

Đuro II. (1683-1760)

Đuro II., kralj Velike Britanije i Irske od 1727 (dvorac Herrenhausen kraj Hannovera, 10. XI. 1683 – ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Fortezza, Oracio

Fortezza [forte'ca], Oracio, hrvatski zlatar i minijaturist (Šibenik, 1530 – Šibenik, između 10. i 14. V. 1596). ...

galantno doba

galantno doba, razdoblje kulturne povijesti zapadne i srednje Europe od kraja XVII. st. do kraja XVIII. st., ...

Holy Island

Holy Island [h61595u'li ại'lənd] (Lindisfarne [li'ndisfα:n]), otočić u Sjevernome moru, uz sjeveroistočnu ...

Klović, Julije

Klović, Julije (latinski Georgius Julius Croata, tal. Giulio Clovio Croata), hrvatski minijaturist (Grižane ...

Lodge, David

Lodge [lɔ62721], David (John), engleski književnik i književni kritičar (London, 28. I. 1935). U prvim romanima, ...

(1)  2