Upit Bosanska Krupa, pronađeno natuknica: 5

Bosanska Krupa

Bosanska Krupa, grad na desnoj obali Une, zapadna BiH (Federacija BiH); 10 196 st. (2013; 14 416 st., ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Kišević, Enes

Kišević, Enes, hrvatski i bošnjački književnik i glumac (Bosanska Krupa, 1. V. 1947). Diplomirao je ...

Krupić, Safet

Krupić, Safet, bošnjački i hrvatski filozof i esejist (Bosanska Krupa, 1. III. 1911 – ?, 1942). Diplomirao ...

Bosanska krajina

Bosanska krajina (kraće Krajina), područje sjeverozapadne Bosne do Vrbasa, odgovara povijesnom pojmu ...