Upit Atlas, pronađeno natuknica: 125

Jode, Gerard de

Jode [jo:'də], Gerard de, nizozemski bakrorezac, kartograf i izdavač (Nijmegen, 1509 – Antwerpen, 1591). ...

Jud, Jakob

Jud [ju:t], Jakob, švicarski romanist (Wängi kraj Frauenfelda, 12. I. 1882 – Seelisberg, 15. VI. 1952). ...

Jutikkala, Eino

Jutikkala [ju'tik:αlα], Eino, finski povjesničar (Sääksmäki, 24. X. 1907 – Helsinki, 22. XII. 2006). ...

karijatide

karijatide (grč. Καρυάτıδες, Karyátides). 1. U antičkoj Grčkoj, ritualne Artemidine plesačice iz naselja ...

karta

karta (latinski charta, od grčkog χάρτης: list papirusa ili papira). 1. U razgovornoj uporabi, listić ...

kartografija

kartografija (karta + -grafija), vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, ...

Kopić, Petar

Kopić, Petar (talijanski Pietro Coppo [kɔ'p:o]), talijanski geograf i kartograf (Venecija, 1470 – Izola, ...

Košljun

Košljun, otočić u Puntarskoj dragi, pred Punatom (otok Krk); zaprema 0,06 km2. Nerazveden (duljina obale ...

Kozenn, Blasius

Kozenn [ko'cen], Blasius (pravo ime Blaž Kocen), slovenski geograf i kartograf (Hotunje pri Ponikvi, ...

kralježnica

kralježnica (hrptenjača, kičma; lat. columna vertebralis), pokretljivi koštani stup u kralježnjaka (čovjeka ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >