Upit Atlas, pronađeno natuknica: 124

Boban, Ljubo

Boban, Ljubo, hrvatski povjesničar (Solin, 10. V. 1933 – Zagreb, 9. X. 1994). Povijest diplomirao 1959. ...

Bode, Johann Elert

Bode [bo:'də], Johann Elert, njemački astronom (Hamburg, 19. I. 1747 – Berlin, 23. XI. 1826). Objavio ...

Bratanić, Branimir

Bratanić, Branimir, hrvatski etnolog (Jastrebarsko, 16. V. 1910 – Zagreb, 12. V. 1986). Diplomirao jugoslavistiku ...

Cantelli da Vignola, Giacomo

Cantelli da Vignola [kantε'l:i ~ viń:o:'la], Giacomo, talijanski geograf i kartograf (Montorsello, 22. II. 1643 ...

cedar

cedar (lat. cedrus < grč. ϰέδρος) (Cedrus), rod vazdazelenog drveća iz por. borova s tvrdim i bodljikavim, ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

Chéliff

Chéliff [šeli'f] (Chelif, Sheliff, arapski Wadi aš-Šalīf), najdulja alžirska rijeka (725 km). Izvire ...

Delisle, Guillaume

Delisle [dəli'l], Guillaume, francuski kartograf (Pariz, 28. II. 1675 – Pariz, 25. I. 1726). Reformator ...

Dujmušić, Stanko

Dujmušić, Stanko, hrvatski ftizeolog (Tuzla, 7. V. 1904 – Zagreb, 24. II. 1960). Medicinu studirao u ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >