Upit Ara pacis Augustae, pronađeno natuknica: 5

Ara pacis Augustae

Ara pacis Augustae [a:'ra pa:'kis augu'stai] (lat.: žrtvenik Augustova mira), mramorni spomenik, što ...

kiparstvo

kiparstvo (skulptura, plastika), grana likovne umjetnosti, likovno izražavanje trodimenzionalnim oblicima ...

Martovo polje

Martovo ili Marsovo polje (lat. Campus Martius [ka'mpus ma'rti·us], kasnolat. [ma'rci·us], polje boga ...

Pax Augusta

Pax Augusta [pa:ks augu'sta] (lat.: Augustov mir), personificirana božica mira u carsko doba u Rimu. ...

Rim

Rim (talijanski Roma [ro:'ma]), glavni i najveći grad Italije te regije Lacij, njezino političko i kulturno ...