Upit Anton Dalmatin, pronađeno natuknica: 7

Anton Dalmatin

Anton Dalmatin (Antonius ab Alexandro Dalmata, Antonius Dalmata Exul), hrvatski protestantski pisac ...

Bad Urach

Bad Urach [ba:d u:'rax], grad u podnožju Švapske Jure, savezna zemlja Baden‑Württemberg, Njemačka; 12 317 st. ...

početnica

početnica, prva dječja školska knjiga; udžbenik namijenjen učenicima prvoga razreda osnovne škole za ...

protestantizam

protestantizam (njem. Protestantismus, prema lat. protestans, genitiv protestantis: koji prosvjeduje), ...

reformacija

reformacija (lat. reformatio: preobrazba; poboljšanje), u općem značenju, svaki pokret za obnovu i usavršavanje ...

Vergerije, Petar Pavao, ml.

Vergerije, Petar Pavao, ml. (Petrus Paulus Vergerius), biskup i protestantski pisac (Kopar, 1498 – Tübingen, ...

Slovenci

Slovenci, najzapadniji južnoslavenski narod. Većinski su narod u Republici Sloveniji, gdje čine 83,06% ...