Upit Anthropoidea, pronađeno natuknica: 2

Anthropoidea

Anthropoidea (novolat. mn., anthropo- + -id), podred najrazvijenijih sisavaca. U klasifikacijskome sustavu ...

majmuni

majmuni (tur. maymun < arap. maimūn) (primati; Primates), red sisavaca koji se po nekim obilježjima ...