Upit Annapolis, pronađeno natuknica: 8

Annapolis

Annapolis [ənæ'pəlis], luka i glavni grad savezne države Maryland, SAD; 38 394 st. (2010). Leži na obali ...

Annapolis Royal

Annapolis Royal [ənæ'pəlis r61531iəl], gradić na južnoj obali rijeke Annapolis, 10 km uzvodno od ušća u ...

Cain, James Mallahan

Cain [kẹin], James Mallahan, američki pisac (Annapolis, 1. VII. 1892 – University Park, 27. X. 1977). ...

Fundy

Fundy [fʌ'ndi] (Bay of Fundy [bẹi əv fʌ'ndi]), zaljev Atlantskog oceana u jugoistočnoj Kanadi, dijeli ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

Maryland

Maryland [me'rələnd], savezna država na atlantskoj obali SAD‑a; obuhvaća 27 042 km2 s 5 773 552 st. ...

Nova Scotia

Nova Scotia [nọu'və skọu'šə], kanadska pokrajina u primorju Atlantskog oceana; 55 284 km2 (kopnena površina, ...

Strauss, Leo

Strauss (njem. izgovor [štrạus], engl. [strạus]), Leo, njemački i američki politički filozof (Kirchhain, ...